CLICK HERE FOR FREE BLOGGER TEMPLATES, LINK BUTTONS AND MORE! »

Tuesday, 27 November 2012

MATEMATIK BERIRAMA


Sana sini ada angka
Nombor bulat pecahan perdana
Bundar tempat asas dibaja
Tambah tolak sudah biasa
Darab  bahagi selalu guna
Punca kuasa semua kira

Dalam hidup sangat penting
Kalau  kira jangan juling
Mengira ringgit juga syiling
Isteri belanja suami jeling
Sebab kocek sudah kering

Dulu-dulu guna jari
Sekarang kalkulator boleh dibeli
Kira silap tidak ngeri
Bila  kira guna teknologi
Cepat tepat jawapan diberi

Kira mengira banyak rumus
Ada umum ada khusus
Pening sikit statistik kalkulus
Kalau leka susah lulus
Walau kita congak bagus.

YHI
Segamat Johor
27092012

Wednesday, 14 November 2012

HUKUM OPERASI YANG MESTI DISELESAIKAN DAHULU


B
BRACKET              (    )
6 725–(563+918)
D
DIVISION                    ÷
2 560 + 235 ÷ 5
M
MULTIPLICATION        ×
8 291+6×9
A
ADDITION                  +
7 203+636-1 999
S
SUBTRACTION            -
 8 082–1288+651

Tuesday, 13 November 2012

KESALAHAN MURID DALAM MENYELESAIKAN OPERASI BERCAMPUR


SOALAN 1

6 725 – (563 + 918) = _______


CARA PENYELESAIAN 1

        6 725
-         564
        6 161 

        6 161
+         918
        7 180

 Jawapan : 7 180      


CARA PENYELESAIAN 2

        563
+      918 
     1 481   

     6 725
-    1 481
     5 244

Jawapan : 5 244

       
 
Cara penyelesaian yang manakah betul?

CARA PENYELESAIAN 2, JAWAPAN  5 244

Murid-murid diingatkan, untuk soalan seperti ini, murid-murid mesti menyelesaikannya dengan memulakan dengan operasi bahagi ( + )  terlebih dahulu. Kemudian barulah meneruskannya dengan operasi tambah ( - ). Sekiranya murid-murid memulakannya dengan operasi tolak terlebih dahulu dan diikuti dengan operai tambah, maka jawapan murid-murid akan salah. Jadi, murid-murid mesti berhati-hati dan sentiasa ingat mana yang perlu didahulukan.


SOALAN 2

        2 560  +   235  ÷  5  =  _______


CARA PENYELESAIAN 1

        2 560
+         235
        2 795

2 795  ÷  5  =  559      

Jawapan : 559


CARA PENYELESAIAN 2

 235  ÷  5  =  47
        
        2 560  
 +          47
        2 607    

Jawapan : 2 607

Cara penyelesaian yang manakah betul?

CARA PENYELESAIAN 2, JAWAPAN  2 607

Murid-murid diingatkan, untuk soalan seperti ini, murid-murid mesti menyelesaikannya dengan memulakan dengan operasi bahagi ( ÷ )  terlebih dahulu. Kemudian barulah meneruskannya dengan operasi tambah ( + ). Sekiranya murid-murid memulakannya dengan operasi tambah terlebih dahulu dan diikuti dengan operai bahagi, maka jawapan murid-murid akan salah. Jadi, murid-murid mesti berhati-hati dan sentiasa ingat mana yang perlu didahulukan.


SOALAN 3

        8 291 + 6 × 9   =  _______


CARA PENYELESAIAN 1

        8 291
+             6
        8 297

        8 297
x            9      
     74 673

Jawapan : 74 673


CARA PENYELESAIAN 2

        6
X      9
          54

     8 291
+        54
     8 345

Jawapan : 8 345

Cara penyelesaian yang manakah betul?

CARA PENYELESAIAN 2, JAWAPAN  8345

Murid-murid diingatkan, untuk soalan seperti ini, murid-murid mesti menyelesaikannya dengan memulakan dengan operasi darah ( × )  terlebih dahulu. Kemudian barulah meneruskannya dengan operasi tambah ( + ). Sekiranya murid-murid memulakannya dengan operasi tambah terlebih dahulu dan diikuti dengan operai darab, maka jawapan murid-murid akan salah. Jadi, murid-murid mesti berhati-hati dan sentiasa ingat mana yang perlu didahulukan.


SOALAN 4

7 203 + 636 -1 999 = __

SOALAN 5

8 082 – 1288 + 651= __


CARA PENYELESAIAN

        7 203
+         636
        7 839

        7 839
-       1 999
        5 840

Jawapan : 5 840


CARA PENYELESAIAN  

        8 082  
 -      1 288
        6 794

        6 794
+         651
        7 445

Jawapan : 7 445

Apabila melibatkan operasi tambah ( + ) dan tolak  ­( - ), maka murid-murid hendaklah menyelesaikannya mengikut turutan operasi secara terus dalam soalan tersebut seperti 2 contoh soalan di atas sehingga memperoleh jawapan yang betul.

Monday, 12 November 2012

KELEBIHAN DAN FAEDAH MENGGUNAKAN PETAK SIFIR

Penggunaan Petak Sifir dapat membantu murid-murid  menyelesaikan beberapa masalah dalam pengiraan  Matematik. Sekiranya murid-murid dapat menguasai kemahiran melengkapkan Petak Sifir dengan betul dan tepat, maka ia boleh digunakan semasa menjawab soalan yang berkaitan dengan operasi darab, bahagi dan juga pecahan. Pasti kerja murid-murid akan menjadi lebih mudah dan menyeronokkan. Selamat mencuba! 

AKTIVITI MELENGKAPKAN PETAK SIFIR SECARA BERKUMPULAN

AKTIVITI MELENGKAPKAN PETAK SIFIR SECARA INDIVIDU

PETAK SIFIR

Uji Kecekapan Minda : Berapa minit yang anda peruntukkan untuk melengkapkan petak sifir ini? Tahukah anda, murid-murid saya dapat menyelesaikannya kurang dari 2 minit. Sila cuba!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
4
6
8
10
12
14
16
18
3
6
9
12
15
18
21
24
27
4
8
12
16
20
24
28
32
36
5
10
15
20
25
30
35
40
45
6
12
18
24
30
36
42
48
54
7
14
21
28
35
42
49
56
63
8
16
24
32
40
48
56
64
72
9
18
27
36
45
54
63
72
81

PENGENALAN KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)


Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) yang dikenali sebagai Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) telah diperkenalkan pada 2011 dengan subjek yang  menggunakan pendekatan yang lebih interaktif. Kurikulum tersebut bakal menggabungkan beberapa subjek menjadi satu selain turut memperkenalkan satu subjek baru yang bertema semangat kenegaraan dan patriotik.

KSSR diperkenalkan dan diterapkan kepada murid tahun satu kerana kesesuaian murid tersebut yang baru menduduki alam persekolahan atau peringkat awal pendidikan mereka. Penerapan dari peringkat awal akan membantu memudahkan perjalanan serta pembelajaran murid-murid tersebut yang akan melangkah ke tahun-tahun berikutnya sejajar dengan perubahan usia mereka.

Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, Tan Sri Alimuddin Mohd Dom berkata, KSSR tidak akan mengambil alih tetapi seringan dengan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). Melalui KSSR katanya, pengajaran dan pembelajaran  menggunakan modul yang akan menggantikan buku teks. Oleh itu guru-guru telah diberi kursus dan latihan untuk melaksanakan KSSR. Ia diharap dapat meningkatkan penguasaan murid-murid sekolah rendah khususnya dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris.

Pendekatan teknik pengajaran dan pembelajaran (P&P) akan menjadi lebih menarik dan interaktif di mana ia melibatkan penggunaan dua bahasa tersebut serta meningkatkan penguasaannya bagi guru-guru untuk mengajar subjek Matematik dan Sains sejajar dengan matlamat kerajaan.

Buat peringkat permulaan, sebanyak 500 buah sekolah telah menjalani program rintis mulai 31 Mac 2009 sehingga akhir Jun 2009. Sebanyak 50 buah sekolah  menjalani porgram rintis semua mata pelajaran manakala sekolah selebihnya akan menjalani program rintis dalam mata pelajaran terpilih. KSSR membahagikan mata pelajaran kepada tiga modul iaitu Modul Asas Teras, Modul Asas Tema dan Modul Asas Elektif.

Tahap satu sekolah rendah (tahun 1 hingga tahun 3) akan tertumpu kepada penguasaan 4M (membaca, menulis, mengira dan menaakul) serta kemahiran asas teknologi komunikasi dan maklumat (ICT), perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, kognitif, sikap dan nilai. Sementara tahap dua sekolah rendah (tahun 4 hingga tahun 6) akan tertumpu kepada pengukuhan dan aplikasi 4M, kemahiran asas ICT, perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, sikap dan nilai.

Selain itu, kementerian juga akan memperkenalkan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) bagi murid-murid prasekolah berumur lima dan enam tahun seluruh negara. Pada peringkat ini pula, tumpuan akan diberikan kepada perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, kognitif, sahsiah, persediaan ke sekolah rendah serta pendedahan awal mengenai kemahiran 4M. KSPK akan memudahkan lagi murid-murid prasekolah ini untuk menyediakan mereka memasuki alam persekolahan selain pendekatan yang lebih mesra dan menarik digunakan bersesuaian dengan peringkat umur kanak-kanak prasekolah.